Sposoby wysyłki, formy transportu

Zakupione towary wysyłane są w ciągu 3 dni roboczych od momentu wpłynięcia należności na konto sklepu Anataka.

Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony. Sprzedawca zawiadomi wówczas Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji Zamówienia oraz określi nowy termin dostawy.

Kupujący winien niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty dokonania zapłaty za zakupiony towar zawiadomić sprzedawcę o nieotrzymaniu przesyłki.

Istnieje możliwość dostarczenia towaru pod adres inny, niż wskazany przez Kupującego w profilu . Adres ten winien zostać wskazany przez Kupującego w e‐mailu zwrotnym, o którym mowa powyżej.

Do każdego zakupu dołączany jest paragon. Na życzenie Kupującego Sprzedawca może wystawić fakturę VAT. Kupujący może otrzymać fakturę VAT do końca miesiąca, w którym dokonał zakupu w sklepie Anataka, na podstawie odesłanego paragonu.

W razie jakichkolwiek problemów z towarem Sprzedawca prosi o kontakt mailowy biuro@anataka.pl .